NIÊM YẾT CÔNG KHAI

STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành  
1 lịch công tác tuần 08 (2021) HĐND 19/02/2021 lịch công tác tuần 08 (2021) HĐND UBND quận Bình Tân
2 lịch công tác tuần 07 (2021) 12/02/2021 lịch công tác tuần 07 (2021) UBND quận Bình Tân
3 lịch công tác tuần 06 (2021) 05/02/2021 lịch công tác tuần 06 (2021) UBND quận Bình Tân
4 lịch công tác tuần 05 (2021) 01/02/2021 lịch công tác tuần 05 (2021) UBND quận Bình Tân
5 lịch công tác tuần 04 (2021) 25/01/2021 lịch công tác tuần 04 (2021) UBND quận Bình Tân
6 lịch công tác tuần 03 (2021) 18/01/2021 lịch công tác tuần 03 (2021) UBND quận Bình Tân
7 lịch công tác tuần 02 (2021) 11/01/2021 lịch công tác tuần 02 (2021) UBND quận Bình Tân
8 lịch công tác tuần 01 (2021) 02/01/2021 Lịch công tác (tuần 01) 2021 UBND quận Bình Tân
9 lịch công tác tuần HĐND năm 2019 11/01/2020 lịch công tác tuần HĐND năm 2019 UBND quận Bình Tân
10 lịch công tác tuần HĐND (2020) 02/01/2020 lịch công tác tuần HĐND (2020) UBND quận Bình Tân