NIÊM YẾT CÔNG KHAI

STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành  
lịch công tác tuần 25 HĐND (2021) 18/06/2021 lịch công tác tuần 25 (2021) UBND quận Bình Tân
Lịch công tác tuần HDND 23 (2021) 07/06/2021 Lịch công tác tuần HDND 23 (2021) UBND quận Bình Tân
lịch công tác HĐND tuần 17 23/04/2021 lịch công tác HĐND tuần 17 UBND quận Bình Tân
lịch công tác tuần HĐND tuần 14 (2021) 09/04/2021 lịch công tác tuần HĐND tuần 14 (2021) UBND quận Bình Tân
Lịch công tác tuần 10 (2021) HĐND 05/03/2021 Lịch công tác tuần 10 (2021) HĐND UBND quận Bình Tân
lịch công tác tuần HĐND tuần 09 (2021) 26/02/2021 lịch công tác tuần HĐND tuần 09 (2021) UBND quận Bình Tân
lịch công tác tuần 08 (2021) HĐND 19/02/2021 lịch công tác tuần 08 (2021) HĐND UBND quận Bình Tân
lịch công tác tuần 07 (2021) 12/02/2021 lịch công tác tuần 07 (2021) UBND quận Bình Tân
lịch công tác tuần 06 (2021) 05/02/2021 lịch công tác tuần 06 (2021) UBND quận Bình Tân
lịch công tác tuần 05 (2021) 01/02/2021 lịch công tác tuần 05 (2021) UBND quận Bình Tân