NIÊM YẾT CÔNG KHAI

STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành  
2912/QĐ-UBND 16/04/2024 Quyết định công khai danh mục quy trình nội bộ trong phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Phòng Kinh tế quận. UBND quận Bình Tân
1220/QĐ-UBND 12/04/2024 Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 của UBND TP về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND quận, huyện và TP Thủ Đức. Ủy ban nhân dân TPHCM
1128/QĐ-UBND 08/04/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hộ tịch, đăng ký thường trú và bảo hiểm y tế được ban hành kèm theo Quyết định số 3150/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. Ủy ban nhân dân TPHCM
972/QĐ-UBND (2024) 29/03/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ủy ban nhân dân TPHCM
973/QĐ-UBND (2024) 29/03/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ. Ủy ban nhân dân TPHCM
899/QĐ-UBND 26/03/2024 Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 26/3/2024 của UBND TP về phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. Ủy ban nhân dân TPHCM
878/QĐ-UBND 23/03/2024 Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 23/3/2024 của UBND TP về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển Nông thôn thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở An toàn thực phẩm. Ủy ban nhân dân TPHCM
880/QĐ-UBND (2024) 23/03/2024 Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 23/3/2024 của UBND TP về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến tiếp nhận tại UBND phường, xã, thị trấn. Ủy ban nhân dân TPHCM
882/QĐ-UBND (2024) 23/03/2024 Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 23/3/2024 của UBND TP về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến tiếp nhận tại UBND quận, huyện, TP Thủ Đức. Ủy ban nhân dân TPHCM
883/QĐ-UBND 23/03/2024 Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 23/3/2024 của UBND TP về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải Ủy ban nhân dân TPHCM