NIÊM YẾT CÔNG KHAI

STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành  
4261/QĐ-UBND 23/09/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng, Vật liệu xây dựng, Giám định tư pháp xây dựng, Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Kinh doanh bất động sản, Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng. Ủy ban nhân dân TPHCM
4258/QĐ-UBND 23/09/2023 Quyết định số 4258/QĐ-UBND ngày 23/9/2023 của UBND TP về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện. Ủy ban nhân dân TPHCM
4259/QĐ-UBND 23/09/2023 Quyết định số 4259/QĐ-UBND ngày 23/9/2023 của UBND TP về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quốc tịch, Hộ tịch, Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp. Ủy ban nhân dân TPHCM
4263/QĐ-UBND 23/09/2023 Quyết định số 4263/QĐ-UBND ngày 23/9/2023 của UBND TP về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn. Ủy ban nhân dân TPHCM
3870/QĐ-UBND 13/09/2023 Quyết định số 3870/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 của UBND TP về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC các lĩnh vực tổ chức phi chính phủ, tôn giáo, tổ chức biên chế, thi đua – khen thưởng thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Ủy ban nhân dân TPHCM
3871/QĐ-UBND 13/09/2023 Quyết định số 3871/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực tổ chức phi chính phủ, thi đua - khen thưởng thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND phường, xã, thị trấn. Ủy ban nhân dân TPHCM
3778/QĐ-UBND 06/09/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giám định y khoa; Trang thiết bị y tế; Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế. Ủy ban nhân dân TPHCM
3779/QĐ-UBND 06/09/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực điện; quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương. Ủy ban nhân dân TPHCM
3777/QĐ-UBND 06/09/2023 Quyết định số 3777/QĐ-UBND ngày 06/9/2023 của UBND TP về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý, tiếp nhận của Sở Nội vụ. Ủy ban nhân dân TPHCM
3745/QĐ-UBND (2023) 05/09/2023 Quyết định số 3745/QĐ-UBND ngày 05/9/2023 của UBND TP về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý, tiếp nhận của UBND quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Ủy ban nhân dân TPHCM