NIÊM YẾT CÔNG KHAI

STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành  
1973/TB-TTYT 14/11/2023 Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Y tế quận Bình Tân. UBND quận Bình Tân
5454/KH-UBND 03/11/2023 Kế hoạch: Phát động thi đua 60 ngày đêm phấn đấu thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. UBND quận Bình Tân
597/KH-UBND 31/10/2023 Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân năm 2023 (Đợt 2) UBND quận Bình Tân
7600/QĐ-UBND 23/10/2023 Về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận Bình Tân UBND quận Bình Tân
1142/TB-UBND 23/10/2023 Thông báo Kết quả trúng tuyển công chức quận Bình Tân năm 2023 UBND quận Bình Tân
584/KH-UBND 20/10/2023 Về thực hiện Quyết định số 37/2023/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người sử dụng đất liền kề và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn quận Bình Tân. UBND quận Bình Tân
9816/CABT-TH 27/09/2023 - Phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích - Bài đọc: "Tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích" - Phòng chống tự tử UBND quận Bình Tân
4263/UBND 26/09/2023 V/v tuyên truyền, phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10.10) năm 2023 UBND quận Bình Tân
4261/UBND 26/09/2023 Hỗ trợ tuyên truyền về các thông tin dịch vụ của ngành điện tháng 9/2023 UBND quận Bình Tân
4948/TB-HĐTDVC 13/09/2023 Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức năm 2023 của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân UBND quận Bình Tân