NIÊM YẾT CÔNG KHAI

STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành  
2670/TB-BBT 29/05/2023 Thông báo số 2670/TB-BBT của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân ngày 29/05/2023 về tuyển dụng viên chức năm 2023. UBND quận Bình Tân
331/KH-UBND 26/05/2023 Kế hoạch số 331/KH-UBND của UBND quận Bình Tân ngày 26/05/2023 về Truyền thông công tác đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023 trên địa bàn quận Bình Tân. UBND quận Bình Tân
325/KH-UBND 24/05/2023 Kế hoạch số 325/KH-UBND của UBND quận Bình Tân ngày 24/05/2023 về Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn quận Bình Tân năm 2023 UBND quận Bình Tân
320/KH-UBND 23/05/2023 Kế hoạch số 320/KH-UBND của UBND quận Bình Tân ngày 23/05/2023 về Triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” trên địa bàn quận Bình Tân. UBND quận Bình Tân
865/TB-TTYT 22/05/2023 Thông báo số 865/TB-TTYT của Trung tâm Y tế quận Bình Tân ngày 22/05/2023 về tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Y tế quận Bình Tân. UBND quận Bình Tân
385/TB-TTVH-TDTT 18/05/2023 Thông báo số 385/TB-TTVH-TDTT của Trung tâm VH-TDTT ngày 18/05/2023 về Tuyển dụng viên chức năm 2023. UBND quận Bình Tân
241/TM-VP 18/05/2023 Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận với Nhân dân UBND quận Bình Tân
303/KH-UBND 15/05/2023 Kế hoạch số 303/KH-UBND của UBND quận Bình Tân ngày 15/05/2023 về tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân năm 2023. UBND quận Bình Tân
10180/SLĐTBXH-VLATLĐ 10/05/2023 Công văn số 10180/SLĐTBXH-VLATLĐ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh ngày 10/05/2023 về thực hiện Điều 4 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 về báo cáo sử dụng lao động. Ủy ban nhân dân TPHCM
1537/TNMT 09/05/2023 Công văn số 1537/TNMT của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận ngày 09/05/2023 về công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Chi nhánh Công ty Cổ phần Hóa mỹ phẩm Mỹ Hảo. UBND quận Bình Tân