NIÊM YẾT CÔNG KHAI/CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành  
2619/QĐ-UBND 01/04/2024 Về công nhận danh hiệu Tuyến đường đạt chuẩn Văn minh – Mỹ quan đô thị năm 2023 UBND quận Bình Tân
2620/QĐ-UBND 01/04/2024 Về ghi nhận Khu phố văn hóa năm 2023 UBND quận Bình Tân
133/KH-UBND 22/02/2024 Triển khai các chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) trên địa bàn quận Bình Tân. UBND quận Bình Tân
439/QĐ-UBND 01/02/2024 Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế quận năm 2023 (Đợt 2) UBND quận Bình Tân
405/QĐ-UBND 30/01/2024 Về Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. UBND quận Bình Tân
91/TB-UBND 26/01/2024 Công khai niêm yết danh mục các công trình dự án dự kiến thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Bình Tân. UBND quận Bình Tân
298/QĐ-UBND 22/01/2024 Phê duyệt danh sách nhân sự làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. UBND quận Bình Tân
27/KH-UBND 17/01/2024 Kế hoạch tiếp tục triển khai tổ chức Phong trào thi đua sáng tạo và phát động tham gia, đạt các giải thưởng sáng tạo năm 2024. UBND quận Bình Tân
44/TB-UBND 17/01/2024 Về thông tin công khai tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đang tạm giữ tại địa chỉ số 397 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp.HCM (Lần 2). UBND quận Bình Tân
16/KH-UBND 10/01/2024 Kế hoạch Tổ chức lớp đào tạo kiến thức về xây dựng, áp dụng công cụ cải tiến năng suất chất lượng 5S. UBND quận Bình Tân