NIÊM YẾT CÔNG KHAI/CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành  
Sổ tay "Hiện đại hóa nền hành chính Việt Nam thông qua chuyển đổi số" 09/01/2024 Sổ tay "Hiện đại hóa nền hành chính Việt Nam thông qua chuyển đổi số" (Chia sẻ kinh nghiệm của Cộng hoà Pháp). Khác
Bản tin Chuyển đổi số - Số 21 tháng 12/2023 23/12/2023 Bản tin Chuyển đổi số - Số 21 tháng 12/2023 Khác
956/BC-UBND 30/11/2023 Báo cáo công tác tuyên truyền, cổ động trực quan "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" tại quận Bình Tân. UBND quận Bình Tân
Bản tin Chuyển đổi số - Số 20 tháng 11/2023 28/11/2023 Bản tin Chuyển đổi số - Số 20 tháng 11/2023. Ủy ban nhân dân TPHCM
1431/BC-KT 24/11/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số trên địa bàn quận Bình Tân năm 2023. UBND quận Bình Tân
869/BC-UBND 10/11/2023 Báo cáo Hoạt động tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 (Ngày 10/10) của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. UBND quận Bình Tân
1273/BC-KT 02/11/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 với chủ đề "Khai phá dữ liệu số, thành công chuyển đổi số" trên địa bàn quận Bình Tân. UBND quận Bình Tân
Bản tin Chuyển đổi số - Số 19 tháng 10/2023 26/10/2023 Bản tin Chuyển đổi số - Số 19 tháng 10/2023 Ủy ban nhân dân TPHCM
799/BC-UBND 20/10/2023 Báo cáo Kết quả triển khai Chương trình "Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh" và Đề án "Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh" quý III năm 2023 tại quận Bình Tân. UBND quận Bình Tân
Bản tin Chuyển đổi số - Số 18 tháng 09/2023 26/09/2023 Bản tin Chuyển đổi số - Số 18 tháng 09/2023 Ủy ban nhân dân TPHCM