NIÊM YẾT CÔNG KHAI

STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành  
- 28/03/2023 [Infographic] Sự khác nhau giữa Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số Khác
Chuyển đổi Chính phủ số tại Viêt Nam 16/03/2023 Chuyển đổi số - Chuyển đổi Chính phủ số tại Viêt Nam Bài học toàn cầu và khuyến nghị chính. Ủy ban nhân dân TPHCM
Tài liệu Chuyển Đổi Số TP. HCM 07/03/2023 Tài liệu Chương trình Chuyển Đổi Số thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân TPHCM
244/CĐSQG-CSS 05/03/2023 V/v thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa CNTT và chuyển đổi số Cục Chuyển đổi số quốc gia
Bản tin chuyển đổi số số 12 tháng 3/2023 01/03/2023 Bản tin chuyển đổi số số 12 tháng 3/2023 Ủy ban nhân dân TPHCM
Tài liệu Chương trình bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2022 01/03/2023 Tài liệu Chương trình bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2022 Ủy ban nhân dân TPHCM
Bản tin chuyển đổi số số 11 tháng 2/2023 01/02/2023 Bản tin chuyển đổi số số 11 tháng 2/2023 Ủy ban nhân dân TPHCM
Bản tin chuyển đổi số số 10 tháng 1/2023 01/01/2023 Bản tin chuyển đổi số số 10 tháng 1/2023 Ủy ban nhân dân TPHCM
Hướng dẫn dành cho người dân về Hệ thống thông tin giải quyết TTHC TP. Hồ Chí Minh 14/11/2022 Hướng dẫn sử dụng dành cho người dân về Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh (Chuyển đổi số) Ủy ban nhân dân TPHCM
0 01/01/2022 Cẩm nang chuyển đổi số Cục Chuyển đổi số quốc gia