NIÊM YẾT CÔNG KHAI

STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành  
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN 821/VP (QUÝ III NĂM 2021) 18/06/2021 LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN TRONG QUÝ III NĂM 2021 UBND quận Bình Tân
lịch tiếp công dân UBND quý 2 (2021) 31/03/2021 Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ủy ban nhân dân quận Bình Tân trong Quý II năm 2021. Ủy ban nhân dân TPHCM
Lịch tiếp công dân HĐND quý 1 năm 2021 05/01/2021 Lịch tiếp công dân HĐND quý 1 năm 2021 UBND quận Bình Tân
lịch tiếp công dân UBND quý 4 (2020) 16/10/2020 lịch tiếp công dân UBND quý 4 (2020) UBND quận Bình Tân
lịch tiếp công dân UBND quý 3 (2020) 03/07/2020 lịch tiếp công dân UBND quý 3 (2020) UBND quận Bình Tân
lịch tiếp công dân UBND quý 2 (2020) 01/04/2020 lịch tiếp công dân UBND quý 2 (2020) UBND quận Bình Tân
Lịch tiếp công dân HĐND năm 2020 06/01/2020 Lịch tiếp công dân HĐND năm 2020 UBND quận Bình Tân
lịch tiếp công dân UBND quý 1 (2020) 02/01/2020 lịch tiếp công dân UBND quý 1 (2020) UBND quận Bình Tân
lịch tiếp công dân UBND năm 2019 02/01/2019 lịch tiếp công dân UBND năm 2019 UBND quận Bình Tân