NIÊM YẾT CÔNG KHAI/CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành  
Lịch công tác tuần 15 (2024) 05/04/2024 Lịch công tác tuần 15 (08/04/2024 - 14/04/2024) UBND quận Bình Tân
Lịch công tác tuần 14 (2024) 29/03/2024 Lịch công tác tuần 14 (01/04/2024 - 07/04/2024) UBND quận Bình Tân
Lịch công tác tuần 13 (2024) 22/03/2024 Lịch công tác tuần 13 (25/03/2024 - 31/03/2024) UBND quận Bình Tân
Lịch công tác tuần 12 (2024) 15/03/2024 Lịch công tác tuần 12 (18/03/2024 - 24/03/2024) UBND quận Bình Tân
Lịch công tác tuần 11 (2024) 08/03/2024 Lịch công tác tuần 11 (11/03/2024 - 17/03/2024) UBND quận Bình Tân
Lịch công tác tuần 10 (2024) 01/03/2024 Lịch công tác tuần 10 (04/03/2024 - 10/03/2024) UBND quận Bình Tân
Lịch công tác tuần 09 (2024) 23/02/2024 Lịch công tác tuần 09 (26/02/2024 - 03/03/2024) UBND quận Bình Tân
Lịch công tác tuần 05 (2024) 27/01/2024 Lịch công tác tuần 05 (29/01/2024 - 04/02/2024) UBND quận Bình Tân
Lịch công tác tuần 06 (2024) 27/01/2024 Lịch công tác tuần 06 (05/02/2024 - 11/02/2024) UBND quận Bình Tân
Lịch công tác tuần 07 (2024) 27/01/2024 Lịch công tác tuần 07 (12/02/2024 - 18/02/2024) UBND quận Bình Tân