NIÊM YẾT CÔNG KHAI

STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành  
1 lịch công tác tuần UBND 09 (2021) 19/02/2021 lịch công tác tuần UBND 09 (2021) UBND quận Bình Tân
2 lịch công tác tuần UBND 08 (2021) 17/02/2021 lịch công tác tuần UBND 08 (2021) UBND quận Bình Tân
3 lịch công tác tuần UBND 07 (2021) 07/02/2021 lịch công tác tuần UBND 07 (2021) UBND quận Bình Tân
4 lịch công tác tuần UBND 06 (2021) 29/01/2021 lịch công tác tuần UBND 06 (2021) UBND quận Bình Tân
5 lịch công tác tuần UBND 05 (2021) 22/01/2021 lịch công tác tuần UBND 05 (2021) UBND quận Bình Tân
6 lịch công tác tuần UBND 04 (2021) 15/01/2021 lịch công tác tuần UBND 04 (2021) UBND quận Bình Tân
7 lịch công tác tuần UBND 03 (2021) 08/01/2021 lịch công tác tuần UBND 03 (2021) UBND quận Bình Tân
8 lịch công tác tuần UBND 02 (2021) 31/12/2020 lịch công tác tuần UBND 02 (2021) UBND quận Bình Tân
9 lịch công tác tuần UBND 01 (2021) 25/12/2020 lịch công tác tuần UBND 01 (2021) UBND quận Bình Tân
10 lịch công tác tuần UBND năm 2020 02/01/2020 lịch công tác tuần UBND năm 2020 UBND quận Bình Tân