NIÊM YẾT CÔNG KHAI

STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành  
lịch công tác tuần 25 (2021) 11/06/2021 lịch công tác tuần 25 (2021) UBND quận Bình Tân
lịch công tác tuần 23 (2021) 28/05/2021 lịch công tác tuần 23 (2021) UBND quận Bình Tân
lịch công tác tuần 22 (2021) 24/05/2021 lịch công tác tuần 22 (2021) UBND quận Bình Tân
Lịch công tác tuần 21 (2021) 15/05/2021 Lịch công tác tuần 21 (2021) UBND quận Bình Tân
lịch công tác tuần ubnd 20 (2021) 07/05/2021 Lịch công tác tuần 21 (2021) UBND quận Bình Tân
Lịch công tác tuần 19 (2021) 29/04/2021 Lịch công tác tuần 19 (2021) UBND quận Bình Tân
lịch công tác tuần 18 (2021) 23/04/2021 lịch công tác tuần 18 (2021) UBND quận Bình Tân
lich công tác tuần UBND 17-2021 16/04/2021 lich công tác tuần UBND 17-2021 UBND quận Bình Tân
lịch công tác tuần 16 (2021) 09/04/2021 lịch công tác tuần 16 (2021) UBND quận Bình Tân
lịch công tác tuần 15 (2021) 02/04/2021 lịch công tác tuần 15 (2021) UBND quận Bình Tân