NIÊM YẾT CÔNG KHAI

STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành  
Lịch công tác tuần 19 (2021) 29/04/2021 Lịch công tác tuần 19 (2021) UBND quận Bình Tân
lịch công tác tuần 18 (2021) 23/04/2021 lịch công tác tuần 18 (2021) UBND quận Bình Tân
lich công tác tuần UBND 17-2021 16/04/2021 lich công tác tuần UBND 17-2021 UBND quận Bình Tân
lịch công tác tuần 16 (2021) 09/04/2021 lịch công tác tuần 16 (2021) UBND quận Bình Tân
lịch công tác tuần 15 (2021) 02/04/2021 lịch công tác tuần 15 (2021) UBND quận Bình Tân
lịch công tác tuần 14 (2021) 26/03/2021 lịch công tác tuần 14 (2021) UBND quận Bình Tân
Lịch công tác tuần 12 (2021) 12/03/2021 Lịch công tác tuần 12 (2021) UBND quận Bình Tân
lịch công tác tuần 10 (2021) 26/02/2021 lịch công tác tuần 10 (2021) UBND quận Bình Tân
lịch công tác tuần UBND 09 (2021) 19/02/2021 lịch công tác tuần UBND 09 (2021) UBND quận Bình Tân
lịch công tác tuần UBND 08 (2021) 17/02/2021 lịch công tác tuần UBND 08 (2021) UBND quận Bình Tân