NIÊM YẾT CÔNG KHAI

STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành  
1403/UBND 14/04/2023 V/v công khai tình hình thực hiện ngân sách quý I năm 2023. UBND quận Bình Tân
145/UBND 13/01/2023 V/v công khai tình hình thực hiện ngân sách 12 tháng (Quý IV) năm 2022 UBND quận Bình Tân
181/QĐ-UBND 13/01/2023 Về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của quận Bình Tân (Kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND, Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND, Nghị quyết số 12/2022/NQ-HDNĐ Nghị quyết số 97/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố, Nghị quyết số 68/NQ-CP và Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ) UBND quận Bình Tân
180/QĐ-UBND 13/01/2023 Về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của quận Bình Tân UBND quận Bình Tân
7677/QĐ-UBND 30/12/2022 Về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của quận Bình Tân (Thực hiện chính sách hỗ trợ học phí học kỳ II năm học 2021 – 2022 theo Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố) UBND quận Bình Tân
6127/QĐ-UBND 28/11/2022 Về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của quận Bình Tân UBND quận Bình Tân
5553/QĐ-UBND 02/11/2022 Về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của quận Bình Tân (Thực hiện chính sách hỗ trợ học phí theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố) UBND quận Bình Tân
4238/UBND 14/10/2022 V/v công khai tình hình thực hiện ngân sách 9 tháng (Quý III) năm 2022. UBND quận Bình Tân
5005/QĐ-UBND 13/10/2022 Về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của quận Bình Tân (Điều chỉnh dự toán) UBND quận Bình Tân
3970/QĐ-UBND 25/08/2022 Về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của quận Bình Tân (Dự toán bổ sung) UBND quận Bình Tân