NIÊM YẾT CÔNG KHAI/CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành  
403/QĐ-UBND 30/01/2024 Về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của quận Bình Tân (Dự toán Thành phố bổ sung năm 2023). UBND quận Bình Tân
285/QĐ-UBND 22/01/2024 Về việc công bố công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2023. UBND quận Bình Tân
199/UBND 15/01/2024 V/v công khai tình hình thực hiện ngân sách 12 tháng (Quý IV) năm 2023. UBND quận Bình Tân
176/QĐ-UBND 12/01/2024 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của quận Bình Tân. UBND quận Bình Tân
115/QĐ-UBND 10/01/2024 Công bố công khai vốn kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 trên địa bàn quận Bình Tân UBND quận Bình Tân
15068/CCTBT-THNVDTPC 21/12/2023 Niêm yết công khai doanh thu dự kiến, mức thuế khoán dự kiến năm 2024 của HKD UBND quận Bình Tân
8704/QĐ-UBND 13/12/2023 Về việc công bố công khai vốn kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 trên địa bàn quận Bình Tân UBND quận Bình Tân
7937/QĐ-UBND 13/11/2023 Về việc công bố công khai vốn kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 trên địa bàn quận Bình Tân. UBND quận Bình Tân
7836/QĐ-UBND 07/11/2023 Về việc công bố công khai vốn kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 trên địa bàn quận Bình Tân UBND quận Bình Tân
4586/UBND 16/10/2023 Về công khai tình hình thực hiện ngân sách quý III năm 2023 UBND quận Bình Tân